konsultacja dietetyczna + analiza składu ciała w cenie (60 – 90 minut)

* podczas konsultacji możliwość zamówienia przykładowego, modelowego jadłospisu bądź opracowania szeregu  zaleceń dietetycznych, co wiąże się się z większym nakładem pracy i kosztem (dodatkowo +100-150zł w zależności od ilości opracowanych materiałów)